Tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen
Regionförbundet Örebros Logotyp

EU2020 Going Local

Handlingsplanen för klimateffektiva godstransporter

Regionförbundet Örebro är en av femton partners i EU-projektet "EU2020 Going Local". Målet är att föra ut tillväxtstrategin Europa 2020 regionalt.

Energi och hållbara transporter är fokus

Strategin Europa 2020 togs fram i den ekonomiska krisens spår och har en grönare och mer innovativ marknad som mål samtidigt som den sociala välfärden främjas. Fokus för "EU2020 Going Local" ligger inom energi och hållbara transporter.

Projektet handlar om hur politiker kan arbeta för att föra ner tillväxtstrategin Europa 2020 regionalt. Det handlar också om att byta erfarenhet mellan regionerna inom området och att lära av goda exempel inom energi och hållbara transporter.

Handlingsplan för grönare och effektivare logistik i regionen

Regionförbundet Örebro har inom projektet valt att sammanställa en lokal handlingsplan med aktiviteter som kan göra logistiknäringen i vår region grönare, effektivare och mer konkurrenskraftig.

Handlingsplanen presenterads i Bryssel under Open Days 2012 tillsammans med andra handlingsplaner som gör Europa mer konkurrenskraftigt.

Handlingsplanen för klimateffektiva godstransporterPDF

Nio länder deltar

Totalt deltar 15 partners från nio länder i projektet. De nationer som är representerade är Sverige, Tyskland, Slovenien, Lettland, England, Belgien, Luxemburg, Nederländerna och Portugal. Projektet leds av Regionförbundet Sörmland och har en total budget på cirka 15 miljoner kronor.

Projektet finansieras av EU-Interreg iVC och Regionförbundet Örebro.

Logotype
Logotype
Logotype